Podnikejte v klidu

 • Účetnictví
 • Daňová evidence
 • Daňová přiznání a EET
 • Mzdové účetnictví
 • Zastupování před orgány státní správy
 • Zastupování při kontrolách (finanční správa, orgány sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další)
 • Zakládání obchodních společností

Nezávazně poptat služby

Od roku 1996

Účetnictví

Vedení účetnictví a účetní poradenství pro právnické i fyzické osoby. Vedení účetnictví pro firmy v konkurzu nebo v likvidaci.

Daňová evidence

Vedení daňové evidence pro OSVČ a další subjekty, které nemusejí vést účetnictví.

Daňová přiznání a EET

Zpracování daňových přiznání.
Konzultace k problematice EET.

Mzdové účetnictví

Vedení mzdové a personální agendy.

Další služby

Zakládání obchodních společností.

Účetnictví

 • Zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů
 • Vedení a zpracování evidence Vašich závazků a pohledávek
 • Vedení deníku příjmů a výdajů
 • Sestavení účetních závěrek
 • Správa knihy drobného i dlouhodobého majetku a nákladových odpisů
 • Vedení pokladní knihy
 • Zastoupení při jednání s orgány státní správy
 • Konzultace a poradenství

Nezávazně poptat služby

Daňová evidence

 • Zpracování přehledu příjmů a výdajů
 • Zpracování přehledu o majetku a závazcích
 • Zastoupení při jednání s orgány státní správy
 • Konzultace a poradenství
 • Komunikace se státními orgány, administrativní, právní i metodická asistence v případě provádění daňových kontrol a daňových řízení před orgány finanční správy

Nezávazně poptat služby

Daňová přiznání a EET

 • Zpracování daňových přiznání a jejich odeslání orgánům finanční správy
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob
 • Zpracování daňového přiznání k DPH vč. kontrolního hlášení
 • Zpracování daňových přiznání k silniční dani
 • Zpracování daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Zpracování daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Zasílání upozornění na termíny daňových povinností
 • Komunikace se státními orgány, administrativní, právní i metodická asistence v případě provádění daňových kontrol a daňových řízení před orgány finanční správy

Nezávazně poptat služby

Mzdové účetnictví

 • Zpracování kompletní mzdové agendy
 • Zpracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a orgány sociálního zabezpečení vč. jejich odeslání
 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnaců u pojišťoven
 • Zpracování ročního zúčtování daní
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech, vystavení zápočtových listů
 • Konzultace a poradenství
 • Zajištění veškeré komunikace se státními orgány
 • Administrativní, právní i metodická asistence v případě šetření orgánů sociálního zabezpečení

Nezávazně poptat služby

Další služby

 • Zakládání obchodních společností
 • Příprava dokumentů do Sbírky listin

Nezávazně poptat služby

Nezávazně poptat služby

Ceny vedení účetnictví a daňové evidence stanovujeme na základě individuální dohody. S každým naším klientem uzavíráme o vedení účetnictví smlouvu.

Náš tým

Ing. Jiří Platovský

jednatel

+420 513 035 332

platovsky@epservis.cz

Ing. Michaela Hudečková, DiS.

hlavní účetní

+420 513 035 333

hudeckova@epservis.cz

Kateřina Matějová, DiS.

účetní

+420 513 035 330

matejova@epservis.cz

Ing. Lenka Dočárová

mzdová účetní

+420 513 035 334

mzdy@epservis.cz

Partneři

Kontaktní formulář

* povinná pole

Informace, které nám předáváte, zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů